اخبار
1398/06/03 11:48

«مالیات بر عایدی مسکن» هنوز در دولت مطرح نشده است

فرهاد دژپسند با تکذیب تصویب تهیه سامانه املاک و مستغلات از سوی شهرداری‌ها و سیستم مدیریت شهری کشور در جلسه شورای اقتصادی دولت، اظهار کرد: اظهاراتی که بنده در این باره داشته ام به گونه دیگری بوده است .

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی مسکن تاکنون در دولت مطرح نشده است و من از گفته های وزیر راه و شهرسازی در این باره تعجب می کنم. این نوع از مالیات به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در این باره صحبتی با بنده نشده است .

 وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و نمی‌توانیم تا پیش از بررسی این طرح توسط نمایندگان، اظهار نظری درباره آن داشته باشیم .

به گزارش ایمنا، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران بخش مسکن درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفته بود: "ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل می شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد ."فرهاد دژپسند با تکذیب تصویب تهیه سامانه املاک و مستغلات از سوی شهرداری‌ها و سیستم مدیریت شهری کشور در جلسه شورای اقتصادی دولت، اظهار کرد: اظهاراتی که بنده در این باره داشته ام به گونه دیگری بوده است .

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی مسکن تاکنون در دولت مطرح نشده است و من از گفته های وزیر راه و شهرسازی در این باره تعجب می کنم. این نوع از مالیات به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در این باره صحبتی با بنده نشده است .

 وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و نمی‌توانیم تا پیش از بررسی این طرح توسط نمایندگان، اظهار نظری درباره آن داشته باشیم .

به گزارش ایمنا، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران بخش مسکن درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفته بود: "ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل می شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد ."


فرهاد دژپسند با تکذیب تصویب تهیه سامانه املاک و مستغلات از سوی شهرداری‌ها و سیستم مدیریت شهری کشور در جلسه شورای اقتصادی دولت، اظهار کرد: اظهاراتی که بنده در این باره داشته ام به گونه دیگری بوده است .

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی مسکن تاکنون در دولت مطرح نشده است و من از گفته های وزیر راه و شهرسازی در این باره تعجب می کنم. این نوع از مالیات به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در این باره صحبتی با بنده نشده است .

 وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و نمی‌توانیم تا پیش از بررسی این طرح توسط نمایندگان، اظهار نظری درباره آن داشته باشیم .

به گزارش ایمنا، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران بخش مسکن درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفته بود: "ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل می شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد ."


فرهاد دژپسند با تکذیب تصویب تهیه سامانه املاک و مستغلات از سوی شهرداری‌ها و سیستم مدیریت شهری کشور در جلسه شورای اقتصادی دولت، اظهار کرد: اظهاراتی که بنده در این باره داشته ام به گونه دیگری بوده است .

وی افزود: موضوع مالیات بر عایدی مسکن تاکنون در دولت مطرح نشده است و من از گفته های وزیر راه و شهرسازی در این باره تعجب می کنم. این نوع از مالیات به عنوان یک طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و در این باره صحبتی با بنده نشده است .

 وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و نمی‌توانیم تا پیش از بررسی این طرح توسط نمایندگان، اظهار نظری درباره آن داشته باشیم .

به گزارش ایمنا، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در نشست هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران بخش مسکن درباره جزییات بسته پیشنهادی برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن گفته بود: "ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها منتقل می شود تا این مبالغ برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در اختیار آنها قرار گیرد ."


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
طراحی سایت : پیام گستر