اخبار
1397/05/23 07:59

حسینی‌نیا : « مفهوم حق به شهر» محقق می‌شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سیاست جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساری و جاری کردن «مفهوم حق به شهر » است .

سید احمد حسینی‌نیا اظهارکرد: در عصر حاضر دانش شهرسازی و معماری به سمت افق‌های جدیدی حرکت کرده و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز باید در این مسیر حرکت کند تا بتواند در مسیر موفقیت و توسعه قدم بردارد به این معنا که از طریق صدور مجوز برای پروژه‌های خلاقانه و نوآورانه به دنبال زیست پذیر کردن شهر اصفهان باشد .

وی افزود: اگر شهر اصفهان زیست‌پذیر شد، این زیست پذیری همانند سکه‌ای دو رو عمل می‌کند یک روی آن اقتصاد (معیشت) و روی دیگر آن پایداری بوم شناختی است، به این معنا که هم اقتصاد آن به سمت پایداری و درون‌زایی حرکت می‌کند و هم از میراث گران‌قدر و تاریخی آن صیانت می‌شود .

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه مولفه‌های زیست‌پذیری و حفاظت از محیط زیست شهری اصفهان در انجام پروژه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت، گفت: سیاست جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساری و جاری کردن «مفهوم حق به شهر» است .

وی با بیان اینکه در قالب مفهوم حق به شهر، شهر دیگر به مردان تعلق ندارد، بلکه باید محیط امن و جذابی برای زنان و کودکان و سالخوردگان نیز باشد، ادامه داد: در ساماندهی فضاهای شهری موجود و طراحی فضاهای شهری جدید توجه به این موضوع مورد تاکید است .                                 

حسینی‌نیا با اشاره به مشارکت همگانی در روند توسعه و بازآفرینی شهری، گفت: تلاش بر این است که در سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری معاونت شهرسازی و معماری بر دو حق اصلی مشارکت و تخصیص تاکید شود .

وی ادامه داد: حق مشارکت به شهروندان و ساکنان شهر امکان می‌دهد تا به همه تصمیمات دسترسی داشته باشند و حق تخصیص شامل حقوق دسترسی، تملک و استفاده از فضای شهری و آفرینش فضای جدیدی است که نیازهای افراد را برآورده می‌سازد .

منبع: ایمنا

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها : 
طراحی سایت : پیام گستر